Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint Nádudvari Tamás ev. (a továbbiakban: Adatkezelő) kijelenti, hogy aláveti magát a fenti rendeletben foglaltaknak és ennek megfelelése képpen az alábbi tájékoztatást adja:

ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Adatkezelő neve: Nádudvari Tamás ev.
Adószám: 41956221-1-36
Székhely: 5000 Szolnok, Jubileumi tér 5. 14/3
E-mail kapcsolat: info@webbat.hu
Telefonszáma: +36304462280

Amit ígérhetünk:
1. Megfelelő adatvédelmi intézkedéseket léptetünk életbe és minden más szervezettől elvárjuk, amelyikkel együttműködünk, hogy hasonló minőségű szolgáltatást nyújtson nekünk.
2. Csak akkor kérünk személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű.
3. Csak annyi személyes adatot kérünk, ami szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásainkat megfelelő szinten tudjuk nyújtani és szerződéseinknek ill. a törvényi előírásoknak eleget tudjunk tenni.
4. A személyes adatokat csak arra a célra használjuk, amire eredetileg gyűjtöttük.
5. Ha valaki szeretné megtudni, milyen személyes adataink vannak róla, vagy szeretné azokat módosítani vagy törölni, akkor ezt bármikor kérheti adatkezelőnek címezve, írásban. A kérést teljesítjük, feltéve, hogy az nem ellentétes törvényi vagy szerződéses kötelezettségeinkkel.

Jelen adatkezelési tájékoztató www.webbat.hu oldal adatkezelését szabályozza!

1. Jelentkezés konzultációra
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal funkcióit és szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni.
Az adatkezelés célja: az űrlap kiöltésével lehetősége nyílik az érintettnek arra, hogy egyszerűen üzenetet küldjön az Adatkezelőnek. Majd ezt követően az üzenetre történő válaszadás és az ehhez szükséges kapcsolattartás.
Adatkezeléssel érintett adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, üzenet
Az adatok kezelésének ideje: Adatkezelő az üzenetküldés során felvett adatokat addig kezeli, míg az érintett üzenete megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem zárul.
Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök.

2. Ajánlatkérés
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal ezen szolgáltatását a felhasználó nem tudja igénybe venni.
Adatkezelés célja: az érintett által elküldött ajánlatkérésre történő válaszadás és az ehhez szükséges kapcsolattartás.
Adatkezeléssel érintett adatok köre: megjelenített név, e-mail cím, telefonszám, üzenet
Az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az ajánlatkérés során felvett adatokat addig kezeli, míg az érintett kérése megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem zárul.
Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök

3. Kapcsolatfelvétel
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal kényelmi funkcióit és szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni.
Az adatkezelés célja: Az űrlap kiöltésével lehetősége nyílik az érintettnek arra, hogy egyszerűen üzenetet küldjön az Adatkezelőnek. Majd ezt követően az üzenetre történő válaszadás és az ehhez szükséges kapcsolattartás.
Adatkezeléssel érintett adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, üzenet
Az adatok kezelésének ideje: Adatkezelő az üzenetküldés során felvett adatokat addig kezeli, míg az érintett üzenete megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem zárul.
Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai Eszközök

4. Kapcsolatfelvétel e-mail útján
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja felvenni írásban a kapcsolatot Adatkezelővel
Az adatkezelés célja: Az érintettnek lehetősége nyílik arra, hogy egyszerűen üzenetet küldjön az Adatkezelőnek.
Majd ezt követően az üzenetre történő válaszadás és az ehhez szükséges kapcsolattartás.
Adatkezeléssel érintett adatok köre: név, e-mail cím, üzenet tárgya, üzenet
Az adatok kezelésének ideje: Adatkezelő, az üzenetküldés során felvett adatokat addig kezeli, míg az érintett üzenete megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem zárul.
Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközön

5. Számlázás
Adatkezelő a jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően a megrendelésekről, az előfizetésekről, az előfizetések meghosszabbításáról számlát, esetenként díjbekérőt állít ki.
Adatkezelés célja: számlázás, számla postázása, kapcsolattartás, számviteli és adózási jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
• szerződés teljesítése (GDPR 44. cikk),
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
Kezelt adatok köre: adószám, számlázási név, számlázási cím, számlafogadó neve és címe, postázási név és cím, megrendelt termék megnevezése, mennyisége, előfizetés kezdete és vége, fizetési mód, fizetési határidő, fizetés státusza, fizetés dátuma
A számviteli bizonylat kötelező adattartalmán (számlázási név, cím, adószám, termék neve, mennyisége, egységára, számla nettó összege, áfa, számla bruttó összege) túl a bizonylaton feltüntetésre kerül a számlaküldési név és cím, illetve a postázási név és cím is, amelyek a bizonylat
generálásakor annak elválaszthatatlan részét képezik (számlakép).
Adatok tárolásának helye: A számviteli bizonylatok adatai a szolgáltató számlázó, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.
Adatkezelés ideje: A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

6. Cookie-k
A weboldalon megtalálható Tájékoztató (felugró ablak) szerint

7. Látogatói statisztikák készítése
Az adatkezelés célja: Adatkezelő honlapjához és Adatkezelő által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók az érintett számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni az érintett aktuális látogatását a korábbiakkal. Az érintett a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.
A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, érintett számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, érintett operációs rendszerével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam

8. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok
Technikailag rögzítésre kerülő adatok az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül –az internet használatával -automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb érintetti személyes adatokkal -törvény által kötelezővé tett esetek kivételével -össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

9. Közösségi oldalakon történő jelenlét
Adatkezelő elérhető a LinkedIn közösségi portálon.
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő
Adatkezelés jogalapja: a közösségi oldal használata és azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet az érintett hozzájárulásán alapul – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a közösségi oldalon keresztül történő kommunikációt, véleménynyilvánítást a felhasználó nem tudja igénybe venni.
Adatkezelés célja: az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos, valamint a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljeskörűen.
Adatkezeléssel érintett adatok továbbá az érintett publikus neve, érintett publikus fotója, érintett publikus e-mail címe, érintett közösségi oldalon keresztüli kapcsolattartás, válaszadás alapja, küldött üzenete, érintett általi értékelés, vagy más egyéb művelet.
Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig (leiratkozásig).
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez.
Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök

Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást Adatkezelő. Az egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik Adatkezelőt. Adatkezelő e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

A fentiekkel összefüggésben tájékoztatjuk arról, hogy személyes adatai –a fizetés során-az Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére továbbításra kerülhetnek.

ADATFELDOLGOZÓ (fentiekben nevesített adatkezelés vonatkozásában)

Könyvelő: Orbán Miklósné
Székhely: 5000 Szolnok, Rákóczi út 41.
Email: -

Tárhelyszolgáltató adatai: CWeb Hosting Kft.
Cím: 1173 Budapest Borsó utca 12-32.
Telefon: +36702827206
Email: info@cweb.hu

Fizetési szolgáltatók, akikhez eljuthatnak a számlázási adatok:

Fizetési szolgáltató 1: BARION
Barion Payment Zrt.
Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Helpdesk: +36 1 464 70 99
Cégjegyzékszám: 01-10-048552

Fizetési szolgáltató 2: OTP Simple Pay
OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611
Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Számlázz.hu:
KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.,
Adószám 13421739241,
web: https://www.szamlazz.hu

MIK AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN?

Ön a következő jogokkal rendelkezik, és ezeket Adatkezelőnek címzett megkeresésén keresztül gyakorolhatja:

Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy a fentiekben megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy:
 • Adatkezelő
  milyen személyes adatait;
  milyen jogalapon;
  milyen adatkezelési cél miatt;
  mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat Adatkezelő rendelkezésére);
 • Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítés joga
Jogában áll kérni, hogy Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, amennyiben azok pontatlanok, vagy kiegészítse azokat, ha nem teljesek. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.
Az adatok tárolásának megszüntetéséhez vagy törléséhez való jog
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha Adatkezelő feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges.
Korlátozási jog
Az érintett személy a fentiekben megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben
- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy Adatkezelő elérhetőségein keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelőnél nem történik sem automatizált döntéshozatal és profilalkotás sem.

INTÉZKEDÉS FENTI KÉRELME NYOMÁN
Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.   Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.   Ha és amennyiben nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A személyes adatokat Adatkezelő papír alapon őrzi, ezeket zárt szekrényekben tárolja, és a területre történő belépés korlátozásával is védi.

ADATVÉDELMI INCIDENS
Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó dokumentumok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet Adatkezelő, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott Adatkezelőnek, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz esetén elsősorban a fent megjelölt elérhetőségeken tehet panaszt, de jogában áll személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz is: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 3.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu/
Vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat a NAIH vagy az érintett bíróság részére kiadja.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket a változások átvezetését követően az irodájában közzétett közlemény útján tájékoztatja.
Ha Ön az adatvédelmi jogaival kapcsolatban további információkat szeretne kapni, kérjük forduljon az Adatkezelőhöz.

A tájékoztató elkészítése során Adatkezelő figyelemmel volt az alábbi jogszabályokra:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.
Infotv. Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény GDPR vagy
Rendelet Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Ptk. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Szolnok, 2023. július 20.

Nádudvari Tamás ev.

Cookie tájékoztató

A weboldal az alábbi sütiket használja:

Megnevezés Leírás Típus
webbathu A weboldal működéséhez szükséges technikai adatok szükséges
_ga és _ga_C3ZB5N8H58 Ezeket a sütiket a Google Analytics telepíti. A sütiket a látogatók, a munkamenetek és a kampányok adatainak kiszámítására és a webhely használatának nyomon követésére használják a webhely elemzési jelentésében. A cookie-k névtelenül tárolják az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendelnek az egyedi látogatók azonosításához. Lejárati idejük 2 év. A Google Analytics ezen a weboldalon nincs összekapcsolva más Google szolgáltatásokkal, így a consent modeban nem érintett a szolgáltatás. analitika